TJÄNSTER

Hög kvalitet och proffessionella lösningar för sten och betong

POLERAR BETONGGOLV

Att polera sten och betonggolv är en process som syftar till att förbättra och skydda golvens utseende, samtidigt som deras hållbarhet ökar.

GOLVAVJÄMNING, REPARATION AV BETONGGOLV OCH VÄGGAR 

Golvavjäning, eller nivellering av golv, är en teknik som används för att jämnas ut ojämna betongytor och skapa en jämn och plan yta.

PERSONAL FÖR SANERING AV ASBEST

Sanering av asbest är en viktig process för att eliminera farorna med denna cancerframkallande substans.

BLÄSTRAR BETONGYTOR FÖR VIDHÄFTNING

Betongblästring är en process där ytan på en betongyta rengörs genom att en strömm av abrasiva partiklar,

FRIBLÄSTRAR AV EXEMPELVIS PELARE, TAK OCH VÄGGAR

En friblästare är en modern metod som används för att rengöra och förnya olika ytor, såsom pelare, tak och väggar.


STEN OCH PLATTLÄGGNING

KAKEL OCH KLINKER

vi skapar skapa gångvägar, uppfarter, uteplatser eller andra ytor som du är i behov av.

BLÄSTRAR BETONGYTOR FÖR VIDHÄFTNING.

Betongblästring är en process där ytan på en betongyta rengörs genom att en strömm av abrasiva partiklar, såsom sand eller stålgrit, riktas mot ytan med hög hastighet.

Detta hjälper till att avlägsna smuts, rost, färg eller annan förorening från ytan.


Betongblästring är ett bra alternativ av flera anledningar:

 • Effektiv rengöring
  Processen är effektiv för att avlägsna olika typer av föroreningar och förbättra ytantagningen, vilket är viktigt för vidare bearbetning eller målning. Förbereder ytan för vidare behandling


 • Ren yta
  Betongblästring skapar en grov och ren yta som förbättrar vidhäftningen och prestandan hos efterföljande beläggningar eller ytbehandlingar.


 • Miljöaspekten - ett hållbart alternativ
  Genom att använda abrasiva partiklar istället för kemikalier eller starka rengöringsmedel kan betongblästring vara ett mer miljövänligt alternativ. 


Det här tjänstealternativet kan vara fördelaktig för underhåll av byggnader, broar, stora maskiner och andra betongstrukturer där rengöring och förberedelse av ytan är viktigt.

STEN OCH PLATTLÄGGNING KAKEL OCH KLINKER.

Vi skapar gångvägar, uppfarter, uteplatser eller andra ytor som du är i behov av.


Kakel och klinker är ett bra alternativ av flera anledningar:


 • Estetiskt tilltalande
  Sten- och plattläggning kan förbättra utseendet på utomhusytor och skapa en mer attraktiv och inbjudande miljö.
 • Långvarig hållbarhet
  Stenar och plattor är kända för sin hållbarhet och kan motstå väder, slitage och belastning under lång tid.
 • Mångsidighet
  Det finns ett brett urval av stenar, plattor och mönster att välja mellan, vilket ger möjlighet att skapa unika och anpassade utomhusutrymmen effter dina önskemål.
 • Låg behov av underhåll
  När stenar och plattor har lagts på plats kräver de vanligtvis minimalt underhåll, vilket kan vara en fördel för fastighetsägare och företag.Eller för dig som bara vill njuta av den vackra miljön.
 • Förbättrar dränering
  Sten- och plattläggning kan hjälpa till att förbättra dränering på utomhusytor genom att tillåta vatten att rinna genom fogarna.Det här alternativet som tjänst kan vara fördelaktig för bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, offentliga utrymmen och utomhusområden där man vill skapa attraktiva, tidlösa och hållbara ytor.


FRIBLÄSTRAR AV EXEMPELVIS PELARE, TAK OCH VÄGGAR.

Vi erbjuder friblästring av exempelvis pelare, tak och väggar.
När är friblästring det bästa alternativet? 


Att friblästra är en modern metod som används för att rengöra och förnya olika ytor, såsom pelare, tak och väggar.
Metoden innefattar att tryckluft eller vatten ihop med högt tryck används för att avlägsna smuts, rost, beläggningar och andra föroreningar från den önskade ytan, vilket ger den ett förnyat och fräscht utseende.


Att välja friblästring som tjänst har flera fördelar.

 • Effektiv metod
  För att rengöra och avlägsna smuts från ytor.
  Det höga trycket kombinerat med användning av miljövänliga rengöringsmedel gör att man kan få bort även fastsittande och envis smuts på ett effektivt sätt.
 • Lämpar sig för olika typer av material
  Friblästring kan användas på olika typer av ytor, oavsett om det är betong, trä, sten, metall eller annat material. Det gör att denna metod är användbar för olika typer av byggnader och infrastrukturer.
 • Ger en jämn finish
  Friblästring gör en yta jämn jämfört med traditionella metoder för rengöring och renovering av ytor.
  Detta gör det möjligt att applicera färger, beläggningar eller andra behandlingar direkt ovanpå.
 • Miljövänligare alternativ
  Friblästring står sig bättre ur miljöperspektiv än andra mer traditionella metoder som använder farliga kemikalier eller slipmedel för att rengöra ytor. Detta gör det till ett attraktivt val för de som värnar om miljön och vill använda sig av mer hållbara alternativ.


Sammanfattningsvis är friblästrare av exempelvis pelare, tak och väggar ett bra alternativ att välja som tjänst på grund av dess effektiva rengöring, möjlighet att användas på olika ytor, jämna resultat samt dess miljövänliga egenskaper.

Golvavjämning, reparation av betonggolv och väggar.


Golvavjämning, eller nivållering av golv, är en teknik som används för att jämnas ut ojämna betongytor och skapa en slät och plan yta.
Tekniken kan även användas för att reparera slitna eller skadade betonggolv och väggar.


Att välja golvavjämning och reparation av betonggolv och väggar som en tjänst kan vara ett bra alternativ av flera anledningar.

 • Förbättrar både funktion och utseende på en yta.
  Detta Genom att jämna ut ojämnheter och reparera skador så ytan blir mer slät och säker att använda. Detta kan vara särskilt viktigt i industrianläggningar och lagerlokaler där slitage och sprickbildning kan vara vanligt förekommande och vålla olyckor.


 • Kostnadseffektivt
  Golvavjämning kan vara mer kostnadseffektivt och tidsbesparande jämfört med att byta ut hela betonggolv eller väggar.
  Genom att reparera befintliga ytor istället för att byta ut dem kan man spara både tid och pengar. Dessutom minimeras avbrott i verksamheten, eftersom golvavjämning och reparation oftast kan utföras snabbare än en komplett och omfattande golvrenovering.


En annan fördel med golvavjämning och reparation är att det är hållbart och mer miljövänligt.
Genom att återställa och förbättra befintliga betongytor istället för att byta ut dem bidrar man till minskat avfall och därmed även minskar belastningen på miljön.


Slutligen bör golvavjämning och reparation av betonggolv och väggar väljas som en tjänst på grund av den minskade miljöpåverkan det har att laga befintliga golv och underhålla dessa i generationer framåt.


Sammanfattningsvis är golvavjämning och reparation av betonggolv och väggar ett bra alternativ att välja som tjänst på grund av förmågan att förbättra funktion, utseende och säkerhet på en yta. Det är även kostnadseffektivt, tidsbesparande, hållbart och miljövänligt. 

PERSONAL FÖR SANERING AV ASBEST.

ASBEST är inget man vill arbeta med.


Sanering av asbest är en viktig process för att eliminera farorna med denna cancerframkallande substans.
Asbest var vanligt förekommande inom byggmaterial under lång tid, men på grund av dess hälsofarliga egenskaper har det förbjudits inom många länder, däribland Sverige.

Sanering av asbest innebär att man tar bort och korrekt hanterar asbesthaltigt material för att minimera exponering och riskerna för människor och miljön.
Denna procedur bör endast utföras av specialutbildade och certifierade yrkespersoner för att säkerställa att de följer nödvändiga säkerhetsföreskrifter och effektivt hanterar materialet.

Dessa yrkespersoners tjänster har vi på Conx möjlighet att erbjuda våra kunder.


Fördelarna med att välja sanering av asbest är flera.

 • Det en viktig hälso- och säkerhetsfråga att få bort asbest från bostäder och byggnader.
  Asbestfiber kan orsaka allvarliga lungsjukdomar, inklusive lungcancer och asbestosrelaterad mesoteliom. Genom att sanera asbests minskar man risken för exponering och därmed förhindrar man potentiella hälsoeffekter.
 • Sanering av asbest förbättra den övergripande kvaliteten på inomhusmiljön.
  Byggnader som innehåller asbest kan frigöra fibrer i luften, vilket kan påverka luftkvaliteten och skapa dålig inomhusmiljö för de boende eller arbetarna.
  Genom att ta bort asbest kan man förbättra luftkvaliteten och skapa en hälsosammare inomhusmiljö.
 • Sanering av asbest kan vara fördelaktigt för fastighetsägare och fastighetsförvaltare.
  Efter avslutad sanering kan fastigheten uppfylla säkerhetsnormer och lagkrav som ökar dess övergripande värde och möjligheter till vidare försäljning eller uthyrning.
 • Sanering av asbest en viktig miljöfråga.
  Genom att ta bort asbest från byggnader och korrekt deponera det farliga materialet kan man förhindra att det sprids till miljön och orsaka ytterligare skador.

Sammanfattningsvis är sanering av asbest en viktig tjänst som hjälper till att skydda människor från de hälsorisker som asbest kan medföra. Det är också fördelaktigt för fastighetsägare, förvaltare och miljön. Genom att välja sanering av asbest kan man säkerställa en säker inomhusmiljö och bidra till en bättre och hälsosammare omgivning.

POLERAR BETONGGOLV.

Att polera sten och betonggolv är en process som syftar till att förbättra och skydda golvens utseende, samtidigt som ytornas hållbarhet förlängs avsevärt.


Poleringen innebär att man slipar och behandlar golvytan för att ge den en slät, blank och professionell finish.


 • Förvandla en tråkig och oattraktiv golvyta till en elegant och modernt golv.
  Den polerade ytan ger ett stilfullt intryck som förhöjer rummets estetiska kvalitet.

 • Hållbart alternativ som motstår normal slitage.
  Genom att polera golvet förbättras dess styrka och motståndskraft mot repor och fläckar.
  Detta gör det lämpligt för områden med hög belastning, som exempelvis i butiker, kontor och offentliga miljöer.
 • Enkelt att rengöra och underhålla. Den släta ytan minskar risken för smuts och damm som kan fastna och gör att golvet är lätt att torka av eller dammsuga. Dessutom minimerar poleringen behovet av kemiska rengöringsprodukter, vilket är fördelaktigt ur miljöaspekterna.


Utöver fördelarna av en förbättrad estetik, hållbarhet och enkel rengöring ökar även belysningen i rummet.
Med en polerad yta reflekteras belysningen mer effektivt, vilket ökar ljusstyrkan och sprider ljuset jämnare i rummet.
Detta kan bidra till en ökad energieffektivitet genom att minska behovet av mer konstgjord belysning.


Sammanfattningsvis kan polering av sten och betonggolv vara ett utmärkt alternativ att välja för er fastighets golvytor. Det förbättrar golvens utseende och hållbarhet samtidigt som det  kommer förenkla rengöring och reflektera ljus mer önskvärt i en lokal. Genom att välja att polera sten- och betonggolv kan man skapa en attraktiv, funktionell och miljövänligare lokal.